Reisvoorwaardende Sauerland-Ferienservice GmbH

Voorwaarden voor de ontvangst van gasten voor de accommodatiediensten

Geachte gasten van de toeristische regio Sauerland,
Sauerland-Ferienservice GmbH - hierna afgekort tot "SFS" - treedt op als reserveringsbureau en regelt hotelkamers en vakantieaccommodaties in overeenstemming met de aanbiedingen in de gedrukte media en op het internet. Contractuele relaties komen rechtstreeks tot stand tussen de accommodatievoorziening of de particuliere verhuurder - hierna eenduidig aangeduid als "gastheer" - en de gast. De volgende voorwaarden worden, voor zover effectief opgenomen, de inhoud van het gastenverblijf contract tussen de gastheer en u. Lees deze voorwaarden aandachtig door.

1. Sluiting van het gasthuiscontract, positie van de SFS

1.1) Voor alle soorten boekingen geldt:
a) De basis van het aanbod van de verhuurder en de boeking van de gast is de beschrijving van de accommodatie en de aanvullende informatie in de basis van de boeking (bijv. beschrijving van de locatie, uitleg over de indeling), voor zover deze beschikbaar is voor de gast op het moment van de boeking.
b) Reisbureaus en boekingsbureaus, met uitzondering van SFS zelf, zijn door de gastheer niet gemachtigd om overeenkomsten te sluiten, informatie te verstrekken of garanties te geven die de overeengekomen inhoud van het contract wijzigen, verder gaan dan de contractueel beloofde diensten van de gastheer of in strijd zijn met de beschrijving van de accommodatie.
c) SFS wijst erop dat volgens de wettelijke voorschriften (§ 312g lid 2 zin 1 nr. 9 BGB) geen herroepingsrecht bestaat voor overeenkomsten die door middel van verkoop op afstand zijn gesloten (brieven, catalogi, telefoongesprekken, faxen, e-mails, berichten die via de mobiele telefoondienst (SMS) worden verstuurd, alsmede radio en telemedia). Alleen de wettelijke voorschriften betreffende het niet gebruiken van huurdiensten (§ 537 BGB) zijn van toepassing (zie ook nr. 3 van deze voorwaarden voor gastverblijven). Er bestaat echter een herroepingsrecht als de logiesovereenkomst buiten het bedrijfsterrein is gesloten, tenzij de mondelinge onderhandelingen die ten grondslag liggen aan het sluiten van de overeenkomst, zijn gevoerd op basis van een eerdere bestelling van de consument; in het laatste geval bestaat er ook geen herroepingsrecht.

1.2 Voor boekingen die mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of per fax worden gedaan, geldt het volgende:
a) Met de boeking doet de gast een bindend aanbod aan de verhuurder om een gastverblijfovereenkomst te sluiten.
b) De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de acceptatieverklaring, die geen enkele vorm vereist, met als gevolg dat mondelinge en telefonische bevestigingen ook voor de gast juridisch bindend zijn. In de regel zal de Gastheer of SFS de Gast ook een schriftelijk exemplaar van de boekingsbevestiging sturen. Mondelinge of telefonische boekingen door de gast, indien deze mondeling of telefonisch worden bevestigd, leiden echter tot een bindend contract, zelfs als de gast niet het bijbehorende schriftelijke exemplaar van de boekingsbevestiging ontvangt.
c) Als de verhuurder op verzoek van de gast of de klant een speciale aanbieding doet, is dit, in tegenstelling tot de bovenstaande voorschriften, een bindend contractueel aanbod van de verhuurder aan de gast of de klant. In deze gevallen komt de overeenkomst tot stand, zonder dat een overeenkomstige herbevestiging nodig is, indien de gast of de klant dit aanbod binnen de in het aanbod vermelde termijn zonder beperkingen, wijzigingen of verlengingen aanvaardt door middel van een uitdrukkelijke verklaring, aanbetaling, betaling van het saldo of gebruik van de accommodatie.

1.3. boekingen bij het reisbureau
a) Registratie
U neemt contact op met uw reisbureau en kunt daar direct boeken. Het reisbureau staat in contact met SFS. U ontvangt uw reisbevestiging van het reisbureau.
b) De betaling
gebeurt ter plaatse, rechtstreeks bij de gastheer.

1.4) Voor boekingen die zonder individuele communicatie via een onlineboekingsprocedure (contract bij elektronische handelstransacties) worden gemaakt, geldt voor het sluiten van het contract het volgende:
a) De gast wordt in het betreffende internetportaal geïnformeerd over het proces van de onlineboeking.
b) De gast heeft de mogelijkheid om zijn boekingen te corrigeren, het volledige onlineboekingsformulier te verwijderen of te resetten, waarvan het gebruik wordt uitgelegd.
c) De contracttalen die voor de online-reservering zijn opgegeven, zijn aangegeven. De Duitse taal is de enige wettelijk gezaghebbende taal.
d) Als de tekst van het contract door de verhuurder of in het online reserveringssysteem wordt opgeslagen, wordt de gast geïnformeerd over deze opslag en de mogelijkheid om de tekst van het contract op een later tijdstip op te roepen.
e) Door op de knop (de knop) "boek onder voorbehoud van betaling" te drukken, doet de gast een bindend aanbod aan de verhuurder om het contract voor de accommodatie van de gast te sluiten.
f) De gast ontvangt onmiddellijk een elektronische bevestiging van de ontvangst van zijn boeking.
g) De verzending van het contractaanbod door het indrukken van de knop "boekingsplichtige" vormt geen aanspraak van de gast op het afsluiten van een toegangscontract volgens zijn boekingsgegevens. Het staat de verhuurder vrij om te beslissen of hij het contractuele aanbod van de gast al dan niet aanvaardt.
h) Het contract treedt in werking na ontvangst door de gast van de boekingsbevestiging van de verhuurder of van SFS als haar agent.

1.5) Als de boekingsbevestiging direct na de boeking door de gast wordt gemaakt door op de knop "boek betalingsplichtig" te drukken door middel van een overeenkomstige weergave op het scherm (boeking in real time), treedt het toegangscontract van de gast in werking met de ontvangst en weergave van deze boekingsbevestiging op het scherm zonder dat een tussentijdse melding van de ontvangst van zijn boeking volgens f) nodig is. In dit geval wordt de klant de mogelijkheid geboden om de boekingsbevestiging op te slaan en af te drukken. Het bindende karakter van het gasttoelatingscontract is echter niet afhankelijk van het feit of de gast deze mogelijkheden gebruikt om te bewaren of af te drukken. In de regel zal de Gastheer of SFS de Gast ook een kopie van de boekingsbevestiging per e-mail, e-mailbijlage, post of fax sturen. De toegang op. Een dergelijke aanvullende overdracht is echter geen voorwaarde voor de rechtsgeldigheid van het gastenverblijf contract.

2. Reserveringen

2.1. Niet-bindende reserveringen die de gast het recht geven om zich kosteloos uit het contract terug te trekken, zijn alleen mogelijk met de uitdrukkelijke toestemming van SFS als vertegenwoordiger van de Verhuurder. Indien een dergelijke overeenkomst niet is gemaakt, zal de reservering op grond van artikel 1.1 en 1.2 in principe leiden tot een juridisch bindend contract tussen de Verhuurder en de Gast.

2.2 Indien een niet-bindende reservering is overeengekomen, moet de gast SFS vóór de overeengekomen datum op de hoogte stellen, wil de reservering als een bindende boeking worden behandeld. Als dit niet gebeurt, wordt de reservering zonder verdere kennisgeving door SFS geannuleerd. Indien de kennisgeving wordt gedaan, is punt 1.2 van overeenkomstige toepassing.

3. Aankomst en vertrek

3.1. de aankomst van de gast moet plaatsvinden op het afgesproken tijdstip, zonder bijzondere overeenkomst, uiterlijk om 18.00 uur.

3.2) Voor latere aankomsten geldt het volgende:
a) De gast is verplicht de verhuurder uiterlijk om 18.00 uur of op het afgesproken tijdstip van aankomst op de hoogte te stellen als hij of zij te laat aankomt of, in het geval van een verblijf van meerdere dagen, pas de volgende dag de geboekte accommodatie wil betrekken.
b) Als de gast de verhuurder niet tijdig op de hoogte stelt, heeft de verhuurder het recht de accommodatie op een andere manier te betrekken. Voor de periode van niet-bezetting zijn de bepalingen over het intrekken of niet-aankomen van de gast in deze gasttoelatingsvoorwaarden van overeenkomstige toepassing.
c) Voor bezettingsperiodes waarin de gast geen gebruik maakt van de accommodatie wegens late aankomst, zijn de bepalingen over de terugtrekking of niet-aankomst van de gast in deze Algemene Voorwaarden voor gastvrijheid van overeenkomstige toepassing. De gast hoeft geen betalingen te doen aan de verhuurder voor dergelijke bezettingstijden als de verhuurder contractueel of wettelijk verantwoordelijk is voor de redenen voor de late aankomst of niet-bezetting.

3.3. de accommodatie van de gast moet op het overeengekomen tijdstip, zonder bijzondere overeenkomst, uiterlijk om 12.00 uur 's middags op de dag van vertrek worden verlaten. Als de accommodatie niet op tijd wordt opgeruimd, kan de gastheer een overeenkomstige extra betaling eisen. De gastheer behoudt zich het recht voor om verdere schade te eisen. Een aanspraak op het gebruik van de faciliteiten van de logiesinstelling van de gastheer na 12.00 uur 's middags op de dag van vertrek bestaat alleen in het geval van een algemene verwijzing hiernaar door de gastheer of een overeenkomst met de gastheer in een individueel geval.

4. Terugtrekking en no-show

4.1) In geval van annulering of niet-aankomst van de gast zonder verklaring van annulering blijft de aanspraak van de gastheer op betaling van de overeengekomen prijs van het verblijf, inclusief het aandeel van de maaltijden en de kosten voor aanvullende diensten, van kracht.

4.2. de gastheer tracht de accommodatie te gebruiken voor andere doeleinden in het kader van zijn of haar normale bedrijfsvoering, zonder enige verplichting tot bijzondere inspanningen en rekening houdend met het bijzondere karakter van de geboekte accommodatie (bv. niet-rokersruimtes, familiekamers).

4.3. de gastheer moet rekening houden met andere bewoning en, indien dit niet mogelijk is, met bespaarde kosten.

4.4. overeenkomstig de door de jurisprudentie erkende percentages voor de beoordeling van de bespaarde kosten, moet de gast of de klant de volgende bedragen aan de verhuurder betalen, in elk geval op basis van de totale prijs van de accommodatiediensten (inclusief alle bijkomende kosten), maar zonder rekening te houden met eventuele belastingen voor de toeristenbelasting
- Voor vakantieappartementen/accommodatie zonder pension: 90%
- Voor overnachting/ontbijt: 80%
- Voor halfpension: 70%
- Voor volpension: 60%

4.5) De gast/klant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aan de verhuurder te bewijzen dat zijn bespaarde kosten aanzienlijk hoger zijn dan de hierboven vermelde aftrekposten of dat de accommodatiediensten voor andere doeleinden zijn gebruikt. In geval van een dergelijk bewijs is de gast of de klant alleen verplicht het corresponderende lagere bedrag te betalen.

4.6. het afsluiten van een reisannuleringsverzekering wordt sterk aanbevolen.

4.7) Om boekingsredenen moet de verklaring van terugtrekking worden gericht aan SFS - niet aan de gastheer! - en moet schriftelijk worden gemaakt in het belang van de gast.

5. Prijzen/Diensten

5.1. de vermelde prijzen zijn definitieve prijzen en omvatten alle bijkomende kosten, tenzij anders vermeld. Ze gelden per eenheid.

5.2 De door de gastheer verschuldigde diensten vloeien uitsluitend voort uit de inhoud van de boekingsbevestiging.

6. Betaling

6.1. de gehele afwikkeling van de betaling vindt uitsluitend plaats tussen de gastheer en de gast.

6.2. de gastheer kan een aanbetaling van maximaal 20% van de totale prijs van het verblijf per persoon vragen na het afsluiten van het contract (ontvangst van de boekingsbevestiging of aanvaarding van een bindend aanbod).

6.De volledige prijs van het verblijf, inclusief alle bijkomende kosten, is verschuldigd aan de gastheer op de dag van vertrek, tenzij anders overeengekomen.

6.4. bij een verblijf van meer dan een week kan de gastheer een tussentijdse factuur uitreiken, die onmiddellijk moet worden betaald.

6.5) Als de gast een overeengekomen aanbetaling niet of niet volledig uitvoert ondanks een aanmaning van de verhuurder met een deadline, heeft de verhuurder het recht om zich terug te trekken uit het contract met de gast en om de gast te belasten met herroepingskosten in overeenstemming met paragraaf 3 van deze voorwaarden, voor zover de verhuurder bereid en in staat is om de contractuele diensten zelf te leveren en voor zover de gast geen wettelijk of contractueel retentierecht heeft.

7. Beperking van de aansprakelijkheid

7.1. De aansprakelijkheid van de gastheer uit het gastenverblijf contract volgens § 536a BGB voor schade die niet het gevolg is van letsel aan leven, lichaam of gezondheid is uitgesloten, tenzij deze gebaseerd is op een opzettelijke of grove nalatigheid van de gastheer of een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de gastheer.

7.2 De gastheer is niet aansprakelijk voor dienstonderbrekingen in verband met diensten die tijdens het verblijf voor de gast/klant herkenbaar zijn als externe diensten die slechts bemiddeld worden (bijv. sportevenementen, theaterbezoeken, tentoonstellingen, enz.). Hetzelfde geldt voor externe diensten die al samen met de boeking van de accommodatie zijn geregeld, mits deze in de aanbesteding of de boekingsbevestiging expliciet als externe diensten zijn aangemerkt.

7.3 SFS is alleen aansprakelijk voor eventuele fouten die door hem of zijn assistenten tijdens het bemiddelingsproces worden gemaakt. De gastheer is als enige aansprakelijk voor de levering van de geboekte dienst en voor eventuele gebreken in de levering van de dienst.

8. Verplichtingen van de gast; Het meenemen van huisdieren

8.1. de gast is verplicht zich te houden aan de huisregels of aan de regels van de rechtbank die hem bekend zijn gemaakt of waarvan hij op grond van overeenkomstige instructies redelijkerwijze op de hoogte kon zijn.

8.2. de gast is verplicht de gastheer onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele gebreken en verstoringen en te eisen dat deze worden verholpen. Een melding van gebreken die alleen aan SFS wordt gedaan, is niet voldoende. Indien de gast verwijtbaar nalaat SFS van een gebrek op de hoogte te stellen, kunnen de vorderingen van de gast geheel of gedeeltelijk ongeldig worden verklaard.

8.3 De gast kan de overeenkomst alleen opzeggen in geval van belangrijke gebreken of verstoringen. De Gast moet eerst een redelijke termijn vaststellen voor de Verhuurder om het gebrek te verhelpen, tenzij het verhelpen onmogelijk is, door de Verhuurder wordt geweigerd, of de onmiddellijke beëindiging objectief wordt gerechtvaardigd door een bijzonder belang van de Gast dat voor de Verhuurder duidelijk is, of de voortzetting van het verblijf objectief gezien onredelijk is voor de Gast om dergelijke redenen.

8.4. Huisdieren mogen alleen worden meegenomen en in de accommodatie worden ondergebracht indien de gastheer in de uitnodiging tot inschrijving in deze mogelijkheid voorziet. In het kader van dergelijke overeenkomsten is de gast verplicht om waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken over het type en de grootte van het huisdier. Overtredingen van deze verplichting kunnen de gastheer of -vrouw het recht geven het contract van het gastenverblijf om uitzonderlijke redenen op te zeggen.

9. Keuze van het recht en de plaats van jurisdictie

9.1 De contractuele relatie tussen de gast of de cliënt en de verhuurder of SFS wordt uitsluitend beheerst door het Duitse recht. Hetzelfde geldt voor alle andere rechtsbetrekkingen.

9.2 De gast of de cliënt kan de gastheer of SFS alleen in zijn of haar vestigingsplaats aanklagen.

9.3 In geval van een rechtsvordering van de Gastheer of SFS tegen de Gast of de Cliënt, is de verblijfplaats van de Cliënt doorslaggevend. Voor rechtsvorderingen tegen Gasten of Cliënten die handelaar zijn, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen, of personen die hun verblijfplaats/bedrijfsplaats of gebruikelijke verblijfplaats in het buitenland hebben, of waarvan de verblijfplaats/bedrijfsplaats of gebruikelijke verblijfplaats onbekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld, is de bevoegde rechtbank de vestigingsplaats van de Gastheer.

9.4. Bovenstaande bepalingen inzake rechtskeuze en plaats van bevoegdheid zijn niet van toepassing indien en voor zover bepalingen van de Europese Unie of andere internationale bepalingen op de overeenkomst van toepassing zijn die niet dwingend zijn.

 

"Reisvoorwaarden voor pakketaanbiedingen"

Beste gasten van de toeristische regio Sauerland,
in de gedrukte media en op het internet vindt u pakketaanbiedingen van aanbieders in de regio Sauerland. De Sauerland-Ferienservice GmbH, Poststraße 7, 57392 Schmallenberg, Duitsland, is exclusief de uitgever van de corresponderende gedrukte media met dergelijke aanbiedingen of de exploitant van de internetplatforms waarop deze pakketaanbiedingen worden geadverteerd. De aanbieders van de pakketaanbiedingen en de contractuele partners van de klant/reiziger op de dag van de boeking zijn de aanbieders die voor het betreffende aanbod zijn gespecificeerd, die hierna uniform worden aangeduid als "touroperators" en "RV" wordt afgekort. De volgende voorwaarden worden, voor zover ze effectief zijn opgenomen, de inhoud van het reiscontract dat u in het geval van een boeking met de betreffende aanbieder sluit. Lees deze reisvoorwaarden aandachtig door.

1. Sluiting van het reiscontract

1.Voor alle soorten boekingen geldt:
a) De basis van het aanbod van het reisbureau en de boeking van de reiziger is de beschrijving van het arrangement en de aanvullende informatie in de basis van de boeking, voor zover deze op het moment van boeking voor de reiziger beschikbaar is.
b) Reisbureaus en boekingsbureaus zijn door het reisbureau niet gemachtigd om afspraken te maken, informatie te verstrekken of garanties te geven dat de overeengekomen inhoud van het reiscontract wordt gewijzigd, verder gaat dan de reisbeschrijving of de contractueel toegezegde diensten van het reisbureau of daarmee in tegenspraak is.
c) De klant wordt erop gewezen dat in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (§§ 312 lid 2 nr. 4, § 312g lid 2 zin 1 nr. 9 BGB) is er geen herroepingsrecht voor overeenkomsten voor reisdiensten volgens § 651a BGB (overeenkomsten voor pakketreizen), die zijn gesloten in het kader van de verkoop op afstand (brieven, catalogi, telefoongesprekken, telecopieën, e-mails, berichten die via de mobiele telefoondienst (SMS) en via radio en telemedia worden verstuurd), maar alleen het wettelijke herroepings- en opzeggingsrecht, in het bijzonder het herroepingsrecht volgens § 651i BGB (zie ook nr. 4. van deze reisvoorwaarden). Er bestaat echter een herroepingsrecht als de overeenkomst voor reisdiensten overeenkomstig § 651a buiten de bedrijfsruimten is gesloten, tenzij de mondelinge onderhandelingen waarop de sluiting van de overeenkomst is gebaseerd, zijn gevoerd op een eerdere bestelling van de consument; in het laatste geval bestaat er ook geen herroepingsrecht.

1.2. Voor boekingen die mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of per fax worden gedaan, geldt het volgende:
a) Met de boeking doet de klant een bindend aanbod aan de camper om een reisovereenkomst te sluiten. De reiziger is gebonden aan de boeking voor drie werkdagen.
b) Het contract wordt gesloten na ontvangst van de boekingsbevestiging (verklaring van aanvaarding) door de PI, die geen enkele vorm vereist, met als gevolg dat mondelinge en telefonische bevestigingen ook wettelijk bindend zijn voor de reiziger. Bij mondelinge of telefonische boekingen stuurt de camper een schriftelijk exemplaar van de boekingsbevestiging naar de reiziger. Mondelinge of telefonische boekingen van de reiziger leiden echter, indien deze mondeling of telefonisch worden bevestigd, tot een bindend contract, zelfs indien de corresponderende schriftelijke kopie van de boekingsbevestiging niet door de reiziger wordt ontvangen.
c) Indien de TO op verzoek van de reiziger een speciaal aanbod doet, vormt dit een bindend contractueel aanbod van de TO aan de reiziger, in afwijking van bovenstaande bepalingen. In dit geval treedt het contract in werking, zonder dat een overeenkomstige bevestiging van de hoofdonderzoeker nodig is (die echter normaal gesproken wordt verstrekt), indien de cliënt dit aanbod aanvaardt binnen een termijn die mogelijkerwijs in het aanbod wordt vermeld, zonder beperkingen, wijzigingen of verlengingen door middel van een uitdrukkelijke verklaring, aanbetaling, betaling van het saldo of het gebruik van de reisdiensten.

1.Voor boekingen die zonder individuele communicatie via een online boekingsprocedure (contract in elektronische handelstransacties) worden gemaakt, geldt het volgende voor het sluiten van het contract:
a) De reiziger wordt geïnformeerd over de online boekingsprocedure op de overeenkomstige website van de ITC.
b) De reiziger heeft de mogelijkheid om zijn gegevens te corrigeren, het volledige online boekingsformulier te verwijderen of te resetten.
c) De contracttalen die worden gebruikt voor het online boeken zijn gespecificeerd. De Duitse taal is de enige wettelijk bindende taal.
d) Als de tekst van het contract door de TO in het online boekingssysteem wordt opgeslagen, wordt de reiziger geïnformeerd over deze opslag en de mogelijkheid om de tekst van het contract op een later tijdstip op te roepen.
e) Door op de knop (de knop) "boek onder voorbehoud van betaling" te drukken, doet de reiziger een bindend aanbod aan de TO om het reiscontract af te sluiten. De reiziger is aan dit contractuele aanbod gebonden gedurende drie werkdagen vanaf de datum van verzending van de elektronische aangifte.
f) De reiziger ontvangt onmiddellijk een elektronische bevestiging van de ontvangst van zijn boeking.
g) De verzending van het contractaanbod door het indrukken van de knop "boekingsplichtige" vormt geen aanspraak van de reiziger op het afsluiten van een reiscontract volgens zijn boekingsgegevens. RV is vrij om te beslissen of zij het aanbod van de reiziger om een overeenkomst te sluiten al dan niet aanvaardt.
h) De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de boekingsbevestiging van de reiziger.
i) Als de boekingsbevestiging onmiddellijk na de boeking door de reiziger wordt gemaakt door op de knop "boek onder voorbehoud van betaling" te drukken door middel van een overeenkomstige weergave op het scherm (boeking in real time), komt de reisovereenkomst tot stand na ontvangst en weergave van deze boekingsbevestiging door de reiziger op het scherm, zonder dat een tussentijdse melding van de ontvangst van zijn boeking volgens f) nodig is. In dit geval wordt de reiziger de mogelijkheid geboden om de boekingsbevestiging op te slaan en af te drukken. Het bindende karakter van het reiscontract is echter niet afhankelijk van het feit of de reiziger deze mogelijkheden gebruikt om te sparen of af te drukken. De camper stuurt de reiziger ook een kopie van de boekingsbevestiging per e-mail, e-mailbijlage, post of fax.

2. Dienstverplichting van de RV

2.De dienstverplichting van de camper vloeit uitsluitend voort uit de inhoud van de boekingsbevestiging in verband met de voor de duur van de reis geldende brochure of de reisaanbesteding onder voorbehoud van alle daarin opgenomen verwijzingen en toelichtingen.

2.2. Dienstverleners (bv. hotels) en reisbureaus zijn door de TO niet gemachtigd om garanties te geven of overeenkomsten te sluiten die verder gaan dan de reisuitnodiging of de boekingsbevestiging van de TO of die deze tegenspreken of die de bevestigde inhoud van het reiscontract wijzigen.

2.3. Ondergeschikte overeenkomsten die de inhoud van de dienst uitbreiden, zijn alleen bindend als ze uitdrukkelijk door de RV worden bevestigd.

3. Storting en betaling van het saldo

3.1) Bij het afsluiten van het contract (ontvangst van de boekingsbevestiging) dient een aanbetaling te worden gedaan, die wordt bijgeschreven op het reisbedrag. Tenzij anders overeengekomen in individuele gevallen, bedraagt het 10% van de reisprijs per persoon, minstens 25 EUR. De resterende betaling dient 2 weken voor aanvang van de reis te worden voldaan, tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen. Bij boekingen die minder dan 2 weken voor aanvang van de tour worden gemaakt, dient de gehele tourprijs direct na het uitreiken van het veiligheidscertificaat te worden betaald.

3.2 Alle in paragraaf 3.1 genoemde betalingen zijn alleen verschuldigd als de reiziger/klant vooraf een veiligheidscertificaat conform § 651 k BGB heeft ontvangen. De verplichting om een veiligheidscertificaat te overhandigen is niet van toepassing indien
a) de touroperator een publiekrechtelijke rechtspersoon is, over wiens vermogen geen insolventieprocedure is toegestaan.
b) de tour niet langer dan 24 uur duurt, geen overnachting omvat en de tourprijs niet meer dan 75 EUR per persoon bedraagt.
c) de reis omvat geen enkele vervoerdienst van en naar de plaats van de reis en de volledige prijs van de reis is, niettegenstaande de vervaldagen van de betaling volgens punt 3.1, slechts verschuldigd aan het einde van de reis in overeenstemming met de met de reiziger/klant gemaakte afspraken.

3.3) De verplichting tot het doen van een aanbetaling of de eindbetaling is niet van toepassing indien dit in de boekingsbevestiging is vermeld. In deze gevallen wordt er geen veiligheidscertificaat overhandigd en dient de volledige all-inprijs pas aan het einde van het verblijf te worden betaald.

3.De verplichting om een aanbetaling of betaling van het saldo te doen is niet van toepassing indien dit in de boekingsbevestiging wordt vermeld. In deze gevallen wordt er geen veiligheidscertificaat afgegeven en is de gehele pakketprijs pas aan het einde van het verblijf verschuldigd.

4. Rescisie door de klant, herboeking

4.1 De reiziger/klant kan zich te allen tijde tot het begin van de reis terugtrekken uit de reisovereenkomst door het indienen van een schriftelijke verklaring bij de CA. Doorslaggevend voor de annuleringskosten is de ontvangst van de herroepingsverklaring door de RV.

4.In elk geval van annulering door de reiziger/klant heeft de TO recht op de volgende forfaitaire vergoeding, rekening houdend met de gewoonlijk bespaarde kosten en het gewoonlijk mogelijke alternatieve gebruik van de reisdiensten:
- tot 31e dag voor vertrek : 15% (min. 25,- per persoon)
- tot 21e dag voor vertrek : 25%
- tot 11e dag voor vertrek : 40%
- tot 2e dag voor vertrek : 55%
- vanaf 1e dag voor vertrek : 80%,
- in geval van annulering op de dag van aankomst en in geval van no-show : 90%

4.3. de reiziger/klant mag aan de RV bewijzen dat hij/zij daadwerkelijk geen kosten heeft gemaakt of dat de gemaakte kosten aanzienlijk lager waren dan het geclaimde forfaitaire bedrag. In dit geval is de reiziger/klant alleen verplicht de werkelijk gemaakte kosten te betalen.

4.4) De ILC behoudt zich het recht voor een hogere, specifieke vergoeding te eisen in plaats van de bovengenoemde forfaitaire bedragen, op voorwaarde dat de ILC aantoont dat zij aanzienlijk hogere kosten heeft gemaakt dan het toepasselijke forfaitaire bedrag. Indien de ILC een dergelijke claim indient, is de ILC verplicht concrete cijfers en bewijzen van de geëiste vergoeding te verstrekken, rekening houdend met eventuele besparingen op de uitgaven en het eventuele andere gebruik van de reisdiensten.

4.5 De bovenstaande bepalingen laten het wettelijke recht van de reiziger/klant conform § 651b BGB om een vervangende deelnemer ter beschikking te stellen, onverlet.

4.6) De RV raadt het afsluiten van een reisannuleringskostenverzekering en een verzekering ter dekking van de repatriëringskosten in geval van een ongeval of ziekte ten zeerste aan.

4.7) Indien op verzoek van de reiziger/klant na boeking van de reis wijzigingen worden aangebracht met betrekking tot de reisdatum, de bestemming, de accommodatie of het type catering (omboeking), brengt de camper tot 31 dagen voor aanvang van de reis een omboekingsvergoeding van EUR 15,00 per wijziging in rekening. Verzoeken om herboeking, die na deze termijn kunnen worden gedaan, indien deze überhaupt kunnen worden uitgevoerd, zullen pas worden uitgevoerd na intrekking van het reiscontract onder de bovengenoemde voorwaarden en gelijktijdige herregistratie. Dit geldt niet voor verzoeken tot omboeking die slechts geringe kosten met zich meebrengen.

5. Verplichtingen en opzegging door de reiziger/klant

5.1) De reiziger/klant moet de in de reisdocumenten genoemde organisator of zijn vertegenwoordiger onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele gebreken en een oplossing eisen. Aanspraken van de reiziger/klant zijn alleen geldig als de klacht van de reiziger/klant buiten zijn schuld niet is ingediend.

5.2. indien de reis aanzienlijk wordt belemmerd als gevolg van een reisdeficiëntie, kan de reiziger/klant het contract opzeggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen (§ 65le BGB). De opzegging is alleen toegestaan indien de RV of haar vertegenwoordigers een redelijke, door de reiziger/klant vastgestelde termijn hebben laten verstrijken zonder dat er sprake is van een rechtsmiddel. Het is niet nodig een termijn vast te stellen indien de oplossing onmogelijk is of wordt geweigerd door de PI of haar vertegenwoordigers of indien de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst wordt gerechtvaardigd door een bijzonder belang van de reiziger/klant.

5.De klant is verplicht om binnen een maand na de contractueel overeengekomen retourdatum vorderingen in te stellen tegen de ILC wegens het niet leveren van de reisdiensten in overeenstemming met het contract. Indien de laatste dag van de termijn valt op een zondag, een door de staat erkende algemene feestdag op de plaats van de aangifte of een zaterdag, neemt de volgende werkdag de plaats van die dag in.

5.4. de claim kan alleen tijdig worden ingediend bij de RV op de hierboven vermelde adressen. Een schriftelijke verklaring wordt sterk aanbevolen. De aanspraken zijn alleen geldig als de tijdige indiening van de aanspraken niet buiten de schuld van de gast om geschiedt.

6. Aansprakelijkheid

6.De contractuele aansprakelijkheid van de RV voor schade die geen lichamelijk letsel is (inclusief aansprakelijkheid voor de schending van precontractuele, bijkomende of postcontractuele verplichtingen) is beperkt tot drie keer de prijs van de reis, op voorwaarde dat a) de schade veroorzaakt aan de reiziger/klant niet opzettelijk of grof nalatig is of b) de RV verantwoordelijk is voor de schade veroorzaakt aan de reiziger/klant enkel en alleen door de schuld van een serviceprovider.

6.De ILC is niet aansprakelijk voor informatie- en dienstonderbrekingen in verband met diensten
a) die geen contractueel overeengekomen hoofddiensten zijn en geen deel uitmaken van het pakketaanbod van de ILC en die herkenbaar zijn voor de klant en worden beschreven als externe diensten in de reisuitnodiging of de boekingsbevestiging, of
b) die slechts als externe diensten tijdens het verblijf worden bemiddeld (bijv. spa- en wellnessdiensten, sportevenementen, theaterbezoeken, tentoonstellingen, excursies, etc.)

7. Beperking van acties

7.1. vorderingen van de reiziger overeenkomstig §§ 651c tot en met f BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, met inbegrip van contractuele vorderingen tot vergoeding van pijn en lijden, die gebaseerd zijn op een nalatige plichtsverzuim door de TO of een opzettelijke of nalatige plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de TO, verjaren na twee jaar. Dit geldt ook voor vorderingen tot vergoeding van andere schade die gebaseerd zijn op een grove nalatigheid van de PI of op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervanger van de PI.

7.2. Voor alle andere vorderingen volgens §§ 651c tot en met f BGB geldt een verjaringstermijn van een jaar.

7.3. de verjaringstermijn overeenkomstig de punten 7.1 en 7.2 begint op de dag die volgt op de dag waarop de reis volgens de contractuele overeenkomsten dient te eindigen. Indien de laatste dag van de periode valt op een zondag, een door de staat erkende feestdag op de plaats van de aangifte of een zaterdag, neemt de volgende werkdag de plaats van die dag in.

7.4. indien de onderhandelingen tussen de reiziger en het RV over de vordering of de omstandigheden die de vordering rechtvaardigen, hangende zijn, wordt de verjaringstermijn geschorst totdat de reiziger of het RV weigert de onderhandelingen voort te zetten. De verjaringstermijn gaat ten vroegste drie maanden na het einde van de schorsing in.

8. Rechtskeuze- en jurisdictieovereenkomst

8.Voor reizigers die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of Zwitserse burgers wordt de exclusieve geldigheid van het Duitse recht overeengekomen voor de gehele juridische en contractuele relatie tussen de reiziger en de camper. Zulke reizigers kunnen de camper uitsluitend op zijn plaats aanklagen.

8.2) Voor rechtsvorderingen die door de TO worden ingesteld tegen reizigers of contractuele partners van de reisovereenkomst, die handelaars, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen of personen zijn die hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in het buitenland hebben of waarvan de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats onbekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld, wordt de zetel van de TO overeengekomen als de plaats van jurisdictie.

© Auteursrechtelijk beschermd; Advocaten Noll & Hütten / Stuttgart/München 2015

 

Verwijzing naar EU-geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting (OS) aan: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Sauerland-Ferienservice GmbH neemt niet deel aan een vrijwillige geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie. Niettemin zijn wij verplicht u de contactgegevens van de bevoegde instantie te verstrekken:
Algemene consumentenbemiddelingsraad van het Centre for Conciliation e.V., Straatsburg Str. 8, 77694 Kehl, Duitsland, telefoon: +49 785179579 40, fax: +49 7851 79579 41 Internet: www.verbraucher-schlichter.de E-mail: mail@verbraucher-schlichter.de