Skip to main content

Het project "Sauerland. Inspiratie"

Het punt is...

Nadat de wandelinfrastructuurcultuur in de Sauerlandse wandeldorpen (eerste kwaliteitsregio Wanderbares Deutschland) al op een hoog niveau staat, staat het Sauerlandse project op het punt te beginnen. Inspiratie. -Neue Erlebnis- und Begegnungsräume für die Sauerland Wanderdörfer" (Nieuwe belevenis- en ontmoetingsruimtes voor de Sauerlandse Wandelsteden) gaat nu over het verder versterken van de dorpen en bedrijven op inhoudelijk vlak.

Op basis van de ideeën ontwikkeld door het project "Wege zum Leben. In Südwestfalen" (WZL) 2014/15 neemt het project daarom de steeds belangrijker wordende behoefte van wandelaars aan reductie, ontmoeting en inspiratie en de zoektocht naar zingeving en spirituele beleving op zich en ontwikkelt hiervoor nieuwe aanbiedingen in de Sauerlandse Trekkersdorpen (SWD) en voor de Sauerlandse Trekkersherbergen (SWG) en andere kleine en middelgrote ondernemingen. Hiervoor

worden spirituele of krachtige plaatsen met een bijzondere uitstraling (uitzichten, plaatsen bij bronnen, aan de rand van het landschap, in kapellen, kerken en moskeeën) geïdentificeerd. Een meta-verhaal zet ook het SWD in een nieuw licht en innovatieve producten vullen het bestaande toeristische aanbod aan. De basis van dit werk is een divers netwerk dat stevig verankerd is in de regio.

Het doel is om in dit proces praktische steun te verlenen aan aanbieders van toeristische diensten en lokale toeristische partners - met name in de sector van het midden- en kleinbedrijf. Het belangrijkste voordeel voor het MKB is dat - tegen lage investeringskosten - het aanbod het hele jaar door wordt versterkt en nieuwe bezoekersgroepen worden ontwikkeld in een aantrekkelijk gastensegment

Dit project wordt gefinancierd door

Gedetailleerde beschrijving

Sauerland. Inspiratie.

1. Doelstellingen van het project

Het MKB en de toeristische partners in het SWD-gebied maken deel uit van een innovatief proces en netwerk om een trendonderwerp te worden en kunnen zich - tegen lage investeringskosten - herpositioneren en verder ontwikkelen. Als gevolg daarvan zullen zij na afloop van het project

 • over nieuwe aanbiedingen en producten die voldoen aan de vraag naar onderwerpen als reductie, mindfulness, pauze, zoeken naar betekenis, ontmoeting, inspiratie en "tijdelijk thuis"
 • die vooral de gasten de ruimte geeft om de uitgestrektheid en de stilte te ervaren. De focus ligt op laagdrempelige en sensuele benaderingen.
 • over de toegang tot "spirituele en krachtige" plaatsen in hun regio, die volgens de kwaliteitscriteria van het netwerk "Manieren om te leven" geïdentificeerd en geëvalueerd
 • een "metaverhaal" dat de onmiskenbare "essentie" van SWD naar voren brengt.
 • over een nieuwe esthetiek, beeldtaal en taal
 • over eerste druk en digitale producten

De KMO's en de kleine dorpen in het SWD-gebied ontwikkelen zo een extern effect dat nieuwe bezoekersgroepen voor hen opent, vooral uit het welvarende gastensegment van de "actieve en nuchtere beste agers" en "volwassen koppels"

2. Werkschema: (mijlpalen/tussenliggende doelen/activiteiten)

Start: Bepaling van de verdere procedure met vertegenwoordigers van SWD en SWG
Taak en tijdsschema
Personeel van deskundigenworkshops

Module 1: Verdieping en uitbreiding van bestaande netwerken

 • Informatiebijeenkomst over de doelstellingen en de aanpak van het project
 • Informatiebijeenkomst(en) op lokaal niveau over tussentijdse resultaten
 • Overdracht evenement aan het einde van het project

Module 2: Identificatie van krachtige plaatsen in de natuur en dorpen in het SWD- en SWG-gebied

 • Expert workshop om de verdere procedure uit te werken met externe experts en vertegenwoordigers van SWD, SWG en het netwerk Wege zum Leben (Kerken, Cultuur etc.) Selectie van de eerste 5 dorpen binnen het SWD, waarin een of meer krachtige plaatsen moeten worden geïdentificeerd Concept voor verdere werkzaamheden op lokaal niveau, ontwerp van een gegevensinvoerformulier
 • Vervolgens 1-2 workshops met actoren uit elk van de vijf geselecteerde dorpen, inclusief inspectie, documentatie van gegevens, bijzonderheden en verhalen over de dorpen, eerste verzameling van ideeën voor ontwikkeling (dorpsniveau). Beschrijvingen en potentieelanalyse voor de eerste geïdentificeerde plaatsen. Tussentijds verslag over de ervaringen in de 7 dorpen, indien nodig wijzigingen in de procedure, selectie van de volgende dorpen
 • 1-2 workshops met acteurs uit elk van de geselecteerde dorpen, inclusief een inspectie. Documentatie van de gegevens, kenmerken en verhalen van 1 tot 3 dorpen, eerste verzameling van ideeën voor de ontwikkeling (dorpsniveau). Beschrijvingen en potentieelanalyse voor de geïdentificeerde plaatsen. Tussentijds verslag van de ervaringen in de dorpen, indien nodig wijzigingen in de procedure, selectie van de volgende plaatsen
 • enz. tot 35 (5 per wandelend dorp) krachtige en spirituele plaatsen zijn geïdentificeerd en geëvalueerd
 • Expert workshop over een eerste concept voor de presentatie van de geïdentificeerde plaatsen op een kaart en voor de creatie van gedrukte en digitale producten (boekjes etc.)
 • Informatiebijeenkomsten om de resultaten mee te delen aan de gastheren en professionals uit de toeristische sector in de respectieve gemeenten of in een gezamenlijk evenement

Module 3: Ontwikkeling van een metaverhaal voor het SWD

 • Inleidende gebeurtenis met input van een dienstverlener over de betekenis en de richting van een metaverhaal met de SWD's (indien van toepassing SWG en actoren van het netwerk Wege zum Leben als Gäste)
 • Expert workshop (externe experts, vertegenwoordigers van SWD, SWG en het netwerk Wege zum Leben (Kerken, Cultuur etc.) voor de ontwikkeling van het metastorium. Het opstellen van een eisenprofiel voor het metaverhaal als basis voor de aanbesteding van de benodigde agentuurdiensten en een concept voor de verdere procedure.
 • Expert workshop met de geselecteerde dienstverlener om de resultaten en ervaringen met het werk op de krachtige en spirituele plaatsen (zie module 2) te integreren in het proces van het metaverhaal
 • Eerste ontwerptekst Meta-Story
 • Deskundige workshop om de ontwerptekst te coördineren

Module 4: Ontwikkeling van toeristische aanbiedingen en producten

 • Expert Workshop met externe deskundigen en vertegenwoordigers van SWD, SWG en het netwerk Wege zum Leben (Kerken, Cultuur etc.). Gids voor de voorbereiding van aanbiedingen voor professionals uit het lokale toerisme en voor gastheren en -vrouwen.
 • Workshops voor de praktische uitvoering op lokaal niveau. Lijst van nieuwe aanbiedingen en producten.

Module 5: Communicatie van het concept intern en extern

 • Marketingconcept, onder andere voor de presentatie van de geïdentificeerde locaties op een kaart en voor de creatie van gedrukte en digitale producten (boekjes etc.)
 • Verdere ontwikkeling van de visuele en verbale taal voor de thema's van een authentiek, spiritueel gemotiveerd wandeltoerisme in de regio

Module 6: Kwaliteitsontwikkeling, kwaliteitsverbetering, kwaliteitsborging, keurmerk

 • Evaluatie van de plaatsen, aanbiedingen en producten op basis van de binnen het project Wege zum Leben ontwikkelde kwaliteitscriteria
 • Creatie van een kwaliteitsconcept
 • Eerste overwegingen over de invoering van een kwaliteitslabel

3. Duurzaamheid van de verkregen resultaten

De implementatie van spiritueel gemotiveerd wandeltoerisme in het SWD en SWG heeft een blijvend effect op de regio en verbindt economische, ecologische en sociale doelen: De KMO's in de regio worden concurrerend gemaakt en zijn dus ook onder de nieuwe marktomstandigheden economisch succesvol. Tegelijkertijd is een kernpunt van het project om mensen samen te brengen en met elkaar in gesprek te brengen onder het aspect "ontmoeting". Het creëert onder meer nieuwe en ongewone mogelijkheden voor ontmoetingen en communicatie. Door de spirituele tradities van alle wereldreligies in de conceptie van het aanbod op te nemen, bevordert het concept interculturele ontmoetingen. De natuurlijke hulpbronnen ter plaatse worden zonder grote ingrepen in de ecologische systemen gebruikt en worden voortdurend geherwaardeerd. Gasten en acteurs zijn gevoelig voor hun behoefte aan bescherming

1
Beste gasten!
Wij beantwoorden uw vragen over het Schmallenberg Sauerland en de vakantieregio Eslohe graag via Whatsapp tijdens onze openingstijden. Met een klik op het symbool rechtsonder bent u al een stap dichter bij uw ontspannende vakantie.