Der Borkenkäfer und seine Folgen!Miteinander für unsere Wälder...

Der Wald ist unser Lieblingsort in vielerlei Hinsicht. Er bietet Wanderern, Naturfreunden, Familien, Radfahrern und vielen anderen einen Rückzugsort. Die Geräusche, die würzige Luft, die Tiere, das Farbspiel  - all das trägt dazu bei, dass wir uns hier wohlfühlen. Doch diese Oase ist momentan stark bedroht.
Wir haben es mit der größten Krise im Wald seit Jahrzehnten zu tun. Und trotzdem sind Sie, sind wir alle, weiterhin im Wald herzlich willkommen. Mit einem positiven Miteinander können wir unsere Auszeit im Wald auch weiterhin genießen!

Flyer "Bitte nehmen Sie Rücksicht"


Gedragsregels in de bossen

in Sauerland en Siegen-Wittgenstein

Wij zijn blij dat u heeft besloten een van de grootste aaneengesloten bosgebieden van ons land te bezoeken. Wij, de partners Sauerländischer Gebirgsverein e.V., Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Sauerland-Radwelt e.V., Wisent-Welt-Wittgenstein e.V., Sauerland-Tourismus e.V., Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V., Waldbauernverband NRW e. V., alsmede de natuurparken Sauerland-Rothaargebirge, Arnsberger Wald en Diemelsee staan voor een attent samenleven van alle natuurgebruikers. Wij streven het gemeenschappelijke doel na om de natuurbeleving in het Sauerland en in Siegerland-Wittgenstein conflictvrij en zonder kwaliteitsverlies te laten verlopen. Wij zetten ons ook in om mensen in de natuur te sensibiliseren voor de eigendomsrechten in het bos en voor het behoud van de natuur.

 1. Blijf op de paden die voor u bestemd zijn
 2. Handel met een vooruitziende blik en passend bij de route en de omstandigheden.
 3. Pas uw snelheid aan zodat u op elk moment kunt reageren.
 4. Maak jezelf op een vriendelijke en tijdige manier bekend.
 5. Laat andere natuurgebruikers zonder gevaar passeren.
 6. Zelfs het bos is van iemand! Houd rekening met de barrières en volg de instructies op.
 7. Gebruik de paden op een verantwoorde manier.
 8. Vermijd het bos in de schemering.
 9. Bescherm dieren en planten en gedraag u op de juiste manier.
 10. Neem je afval terug.
 11. Alleen geleidehonden op de paden of aan de lijn (behalve in gevaarlijke situaties)

Iedereen mag het bos in voor recreatieve doeleinden. Sommige kwetsbare en gemakkelijk beschadigde bosgebieden mogen echter niet worden betreden. Zo mogen natuurgebieden en aanplantingen niet worden ingevoerd. Hetzelfde geldt voor gesloten of omheinde gebieden en paden. Het volgende geldt landelijk: Het bos wordt betreden op eigen risico. Een intact bos omvat ook oud en dood hout. Delen van bomen of hele bomen die niet meer voor bosbouwdoeleinden worden gebruikt, kunnen afsterven. Dode takken en bomen storten soms in zonder bijzondere invloed van wind of storm. Individuele takken kunnen op elk moment loskomen van de kronen van de bomen en ook op paden vallen. Wees u bewust van dit gevaar en vermijd daarom lange tijd onder dode bomen te blijven. Verlaat het bos alsjeblieft bij harde wind en storm.

Het maken van vuur is strikt verboden, net als het roken in het bos van 1 maart tot 31 oktober.

Wie over het padennet in het Sauerland en Siegerland-Wittgenstein wandelt, komt voetgangers, fietsers en ruiters tegen, en in de winter langlaufers. Ze zijn allemaal verenigd door hun interesse in de natuur en het doel van de recreatie. Ontmoetingen van natuursporters zijn wederzijds bevredigend als beide partijen zich respectvol gedragen:

1. Blijf op de paden die voor u gemarkeerd zijn.

Hoewel voetgangers het bos mogen betreden, gelden voor andere gebruikers van de natuur speciale regels die zijn vastgelegd in de Staatsnatuurbeschermings- en Staatsbosbouwwet van Nordrhein-Westfalen en Hessen. Zo is het bijvoorbeeld toegestaan om in het bos te fietsen op zogenaamde "vaste paden" (zie voor een definitie bijvoorbeeld het arrest VG Köln, Link: www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/Wald-erleben/Dokumente/160622_Urteil.pdf). Rijden is weer alleen toegestaan op gemarkeerde ruiterpaden, behalve in zogenaamde vrijstellingsgebieden (informatie hierover is verkrijgbaar bij de betreffende districten of onafhankelijke steden). Bij aankomst geldt altijd: Parkeer uw auto alleen op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.

2. Gedraag je met een vooruitziende blik, passend bij de route en de omstandigheden.

Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van andere gebruikers van de natuur is het belangrijk dat iedereen zich met een vooruitziende blik en op de juiste manier gedraagt. Obstakels of andere natuurgebruikers kunnen op elk moment verschijnen in verborgen doorgangen en op smalle en steile plaatsen. Een verblijf op dergelijke punten brengt ook risico's met zich mee. Paddestoelen en weersomstandigheden hebben invloed op de vraag of schoenen, hoeven of wielen voldoende steun bieden. Als je snel afdaalt, moet je je ervan bewust zijn dat het spel je pad ook op elk moment kan kruisen. Speciaal voor fietsers: je moet veilig kunnen stoppen in het zicht!

3. Pas uw snelheid aan zodat u op elk moment kunt reageren.

Verminder uw snelheid als andere gebruikers u benaderen. Alleen dan heb je tijd om adequaat te reageren.

4. Maak jezelf op een vriendelijke en tijdige manier bekend.

Als u andere natuurgebruikers ontmoet die u wilt inhalen, vestig dan tijdig de aandacht op uzelf als ze u nog niet hebben opgemerkt. We zijn allemaal in de natuur voor de recreatie en wensen een vriendschappelijke samenwerking.

5. Laat andere natuurgebruikers zonder gevaar passeren.

Als iemand sneller of in een andere richting reist, geef elkaar dan de
kans om elkaar zonder gevaar te passeren.

6. Zelfs het bos is van iemand! Let op barrières en volg de instructies op.

Het bos in het Sauerland en Siegerland Wittgenstein is eigendom van particuliere eigenaren, steden en gemeenten en de staat. Het bos speelt een belangrijke economische rol voor deze eigenaren, vooral voor de particuliere boseigenaren. Respecteer de rechten van de landeigenaren en begrijp als u bij uw activiteiten sporen van bosbouw tegenkomt, als houtvervoerders of boswachters hun voertuigen door het bos rijden, als de wegen door de economische activiteit worden beschadigd, of als u door middel van verkeersborden wordt gewaarschuwd voor de gevaren van de houtkap. Let op deze tijdelijke tekenen, want als je ze niet volgt, ben je in acuut gevaar voor je leven.

7. Gebruik de paden op een verantwoorde manier

De paden die u ter beschikking staan om van de natuur te genieten, zijn de reddingslijnen voor de bosbouw. Ze zijn in de eerste plaats gebouwd voor het beheer van het bos en worden regelmatig voor dit doel gerepareerd. Maar de paden zijn grotendeels in hun natuurlijke staat gelaten. Ongepast rijden kan leiden tot ernstige erosieschade op de paden. Vooral natuurlijke paden of paden die met een fijne bekleding zijn geplaveid, worden door onzorgvuldige remmanoeuvres beschadigd.

8. Vermijd het bos in de schemering en in het donker.

Vooral tussen zonsondergang en zonsopgang is in het bos een attent gedrag nodig, omdat bijvoorbeeld de dierenwereld bijzonder gestoord wordt door lawaai en fel licht. Vermijd op deze momenten, indien mogelijk, een verblijf in het bos en het gebruik van fel licht.

9. Bescherm dieren en planten en gedraag u op de juiste manier.

In de bossen van het Sauerland en het Siegerland Wittgenstein leven veel soorten wild. Herten, wilde zwijnen (wilde zeugen), moeflons en, sinds enige tijd, bizons kunnen u hier in het bos ontmoeten. De risico's die deze dieren vormen voor de normale wandelaar zijn laag en kunnen door passend en respectvol gedrag tot een absoluut minimum worden beperkt.
Moederdieren hebben de absolute drang om hun jongen te beschermen. Dit geldt voor alle wildsoorten. Als er een ontmoeting plaatsvindt, geldt dit vooral voor ontmoetingen met wilde zwijnen of bizons:

 • Loop rustig en onopvallend langs de dieren op een afstand, maak de dieren niet bang en kijk ze niet direct in de ogen.
 • Kijk uit voor dreigende gebaren! Als zeugen "kletsen met hun tanden" of bizons hun hoofd laten zakken, verwachten ze dat je je terugtrekt. Trek je dan terug!
 • Als de dieren je naderen, blijf dan rustig, draai je ze niet de rug toe en verlaat het gebied zonder zich te haasten, maar altijd met zicht op het dier. Als de dieren onder een afstand vallen waar je je ongemakkelijk bij voelt, roep dan hardop, fluit of laat je je op een andere manier akoestisch opmerken.
 • Let ook op de omgang met wilde dieren en uw hond (punt 11)
 • Hoe om te gaan met teken: Om besmetting te voorkomen is het noodzakelijk om na een wandeling in het bos zorgvuldig te zoeken naar teken, indien mogelijk voordat ze bijten, als u direct contact heeft gehad met grassen en struiken. Als u de teek binnen de eerste 24 uur met een geschikt middel verwijdert, is de kans op infectie aanzienlijk kleiner. Meer informatie over hoe om te gaan met teken vindt u op: www.zecken.de

Beschadig planten en schimmels niet en scheur ze niet uit. Ze zouden kunnen worden beschermd. Wangedrag kan leiden tot zware straffen. Voor het plukken van paddenstoelen en bessen dient u zich te houden aan de wettelijke voorschriften.

10. Neem je vuilnis mee terug!

Als je je rotzooi achterlaat, breng je de dieren- en plantenwereld in gevaar en vernietig je het landschap voor andere natuurgebruikers en jezelf. Neem daarom uw afval mee naar huis om het op de juiste manier af te voeren.

11. Alleen geleidehonden op de paden of aan de lijn (behalve in gevaarlijke situaties).

Iedereen die met zijn of haar hond reist is verplicht om hem of haar te allen tijde veilig onder controle te houden. Op deze manier worden andere natuurgebruikers niet onrustig. U mag uw hond alleen aan de lijn van het pad af leiden. Als een dier je hond aanvalt, doe hem dan aan de lijn! De hond is sneller en wendbaarder dan jij en zal je zeker weer vinden.