Skip to main content

Privacybeleid

1. Privacy in een oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u informeren over de mogelijkheden om bezwaar te maken in deze gegevensbeschermingsverklaring.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe we dit doen en met welk doel.

We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Noot over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

Schmallenberg Sauerland Toerisme GmbH
Poststraße 7
57392 Schmallenberg

Telefoon: 02972 9740-0
E-mail: info@schmallenberger-sauerland.de

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen of dergelijke).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Voor veel gegevensverwerkingen is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. U kunt elke toestemming die u al heeft gegeven te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informeel bericht te sturen per e-mail. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van beroep bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van het recht inzake gegevensbescherming is de staatssecretaris voor gegevensbescherming van de federale staat waar ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als exploitant van de site stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als er een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor automatische incasso) te verstrekken na het afsluiten van een contract met kosten, zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van de betaling.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend uitgevoerd via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

In het geval van gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

3. Gegevensbeschermingsfunctionaris

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Schmallenberg Sauerland Toerisme GmbH
Annette Wulf
Poststraße 7
57392 Schmallenberg

Telefoon: 02972 9740-21
E-mail: wulf@schmallenberger-sauerland.de

4. Verzameling van gegevens op onze website

Cookies

De internetpagina's maken soms gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor specifieke gevallen uitsluiten of in het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die nodig zijn voor het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde functies die u nodig heeft (bijv. de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en optimale dienstverlening. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons stuurt. Deze zijn:

 • Browsertype en -versie
 • gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Gastheernaam van de toegang tot de computer
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel volstaat een informele kennisgeving per e-mail aan ons. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag te herroepen of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

5. Sociale media

Facebook-plugins (Like & Share knop)

Onze pagina's integreren plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de "Like Button" ("Vind ik leuk") op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina's bezoekt, brengt de plugin een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daarbij de informatie dat u onze site heeft bezocht met uw IP-adres. Als u op de Facebook "Like-Button" klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze Pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de Pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook bezoeken aan onze pagina's kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Twitter-plugin

Functies van de Twitter service zijn geïntegreerd op onze pagina's. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de "Re-Tweet" functie, worden de websites die u bezoekt gelinkt aan uw Twitter account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. De gegevens worden ook doorgegeven aan Twitter. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de sites geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Twitter raadplegen op: https://twitter.com/privacy.

U kunt uw privacyinstellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Google+ Plugin

Onze pagina's maken gebruik van functies van Google+. Aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Verzameling en verspreiding van informatie: U kunt de Google+ knop gebruiken om informatie wereldwijd te publiceren. Met de Google+ knop kunt u en anderen gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners ontvangen. Google slaat zowel de informatie op die je hebt gegeven voor een +1-inhoud als informatie over de pagina die je hebt bekeken toen je op +1 hebt geklikt. Uw +1 kan worden weergegeven als aanwijzingen samen met uw profielnaam en foto in Google-services, zoals zoekresultaten of uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op het web.

Google registreert informatie over uw +1 activiteit om de diensten van Google aan u en anderen te verbeteren. Om de Google+ knop te kunnen gebruiken, moet u een globaal zichtbaar, openbaar Google-profiel hebben, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie over u hebben.

Gebruik van de verzamelde informatie: Naast de hierboven uiteengezette doeleinden wordt de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met de geldende voorschriften voor gegevensbescherming van Google. Google kan geaggregeerde statistieken publiceren over de +1 activiteit van gebruikers en kan deze statistieken delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

Instagram-plugin

De functies van de Instagram-service zijn geïntegreerd op onze pagina's. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze sites koppelen aan uw account. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest Plugin

Op onze site gebruiken we social plugins van het sociale netwerk van Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest").

Wanneer u een pagina oproept die zo'n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De plugin draagt protocolgegevens over aan de Pinterest-server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres bevatten, het adres van bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van uw browser, de datum en tijd van uw aanvraag, uw gebruik van Pinterest en cookies.

Voor meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Een opt-out-cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Schakel Google Analytics uit.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderafhandeling

Wij hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van gegevens in opdracht en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de "demografische kenmerken" functie van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gebaseerde reclame door Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account te wijzigen, of in het algemeen verbieden dat Google Analytics uw gegevens verzamelt zoals beschreven in het gedeelte "Opting out of data collection".

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

In het kader van Google AdWords gebruiken we de zogenaamde conversie tracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van de conversie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de webbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die via de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u zich afmelden voor dit gebruik door de Google Conversion Tracking cookie op uw webbrowser onder Gebruikersvoorkeuren enigszins uit te schakelen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van "conversion cookies" is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

7. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt met het oog op de inschrijving op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden gewist nadat u uw inschrijving hebt opgezegd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledenbereik) blijven onaangetast.

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is de CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland. CleverReach is een dienst waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u in het kader van uw abonnement op de nieuwsbrief hebt ingevoerd (bijv. e-mailadres), worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

Onze nieuwsbrieven die met CleverReach worden verstuurd, stellen ons in staat om het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief te analyseren. Het is onder andere mogelijk om te analyseren hoeveel ontvangers het bericht in de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van de zogenaamde conversie-tracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde actie (bijvoorbeeld de aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het aanklikken van de link in de nieuwsbrief. Meer informatie over de gegevensanalyse door CleverReach nieuwsbrief vindt u op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Als u niet wilt dat CleverReach uw gegevens analyseert, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien we in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link. Verder kunt u zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens die u ons verstrekt met het oog op de aanmelding voor de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd van onze servers en van de servers van CleverReach nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

Meer details vindt u in het CleverReach privacybeleid op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Sluiting van een contract voor de verwerking van ordergegevens

Wij hebben een contract met CleverReach gesloten voor de in opdracht gegeven gegevensverwerking en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van CleverReach volledig.

8. Plugins en gereedschap

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-pagina die door Google wordt beheerd. De exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de YouTube-gegevensbeschermingsverklaring op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer u een van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een Vimeo-plugin, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de Vimeo-server welke van onze pagina's u heeft bezocht. Vimeo verkrijgt ook uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd op Vimeo of geen account heeft bij Vimeo. De door Vimeo verzamelde informatie wordt overgebracht naar de Vimeo-server in de VS.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw Vimeo account.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens verwijzen wij naar het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Google-weblettertypen

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google ter beschikking worden gesteld, voor een uniforme weergave van de lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browser cache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres wordt benaderd. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt er een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Ga voor meer informatie over Google Web Fonts naar https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de locaties die we op de website hebben aangegeven. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Voor meer informatie over hoe we omgaan met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google reCAPTCHA

We gebruiken Google reCAPTCHA van het bedrijf Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) om spam te voorkomen.

De rechtsgrondslag voor dit gebruik is artikel 6, lid 1, onder f) (rechtmatigheid van de verwerking), omdat er een legitiem belang is om deze website te beschermen tegen bots en spam.

reCAPTCHA is een gratis dienst die websites beschermt tegen spam en misbruik. Het maakt gebruik van geavanceerde risicoanalysetechnieken om mensen en bots uit elkaar te houden. Met de nieuwe API zal een aanzienlijk aantal van uw geldige menselijke gebruikers de reCAPTCHA-uitdaging doorstaan zonder een CAPTCHA op te hoeven lossen. We gebruiken reCAPTCHA om formulieren te beveiligen.

Door gebruik te maken van reCAPTCHA worden gegevens doorgegeven aan Google, die Google gebruikt om te bepalen of de bezoeker een mens of een (spam)bot is. Welke gegevens door Google worden verzameld en waarvoor deze gegevens worden gebruikt, kunt u lezen op https://policies.google.com/privacy?hl=de-AT.

De gebruiksvoorwaarden voor de diensten en producten van Google zijn te vinden op https://policies.google.com/terms?hl=de-AT.

Online boeken

Voor de distributie en verwerking van onze aanbiedingen maken wij gebruik van een reserveringssysteem van Sauerland-Ferienservice GmbH, Poststraße 7, 57392 Schmallenberg ("TOMAS"). Als u een boeking/bestelling op onze site plaatst, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens door Sauerland-Ferienservice GmbH. Uw persoonlijke gegevens worden doorgestuurd en verwerkt naar Sauerland-Ferienservice GmbH en my-IRS GmbH (systeemaanbieder, zie hieronder). Deze opslag en verwerking van de gegevens is bedoeld ter ondersteuning en verwerking van uw boekingsopdracht. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden, uw rechten, gegevensbescherming en de eventuele ingebruikname van derden voor de gegevensverwerking door Sauerland-Ferienservice GmbH vindt u onder

https://www.reisewelt-sauerland.de/service/datenschutzerklaerung

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor een overnachtingsreservering of aanvraag via het contactformulier in het reserveringssysteem

Op onze website bieden wij gasten de mogelijkheid om accommodatiediensten te boeken door het invoeren van persoonlijke gegevens of om vragen te stellen via een contactformulier in het reserveringssysteem. De persoonlijke gegevens worden in het betreffende masker ingevoerd en aan ons doorgegeven en opgeslagen. De persoonlijke gegevens worden aan ons doorgegeven met het oog op de verdere verwerking van de boeking of de aanvraag:

my.IRS GmbH, Dornierstraße 4, 82178 Puchheim
De volgende gegevens worden tijdens het registratieproces verzameld:

 • Geslacht (dhr/vrouw)
 • Naam
 • Voornaam
 • Adres (straat, postcode, stad)
 • E-mail
 • Telefoon

Uw persoonlijke gegevens worden ook doorgegeven aan de geboekte of aangevraagde overnachtingsaccommodatie. Daarbij is het de dienstverleners uitdrukkelijk verboden om de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Het is de dienstverleners verboden om uw gegevens door te geven of te verkopen.

Digitale gastenkaarten

Met de verplichte betaling van de kuurbijdrage/kuurvakantiebelasting ontvangt u als gast in het Schmallenberger Sauerland en de vakantieregio Eslohe de Schmallenberger Sauerland Card (ook wel "gastenkaart" genoemd) in de vorm van een papieren kaart. Uw gastheer heeft ook de mogelijkheid om u de gastenkaart digitaal toe te sturen. Hiervoor wordt uw e-mailadres tijdelijk opgeslagen in het registratieformuliersysteem van AVS Allg. Verwaltungs- u. Service GmbH (Josephsplatz 8, 95444 Bayreuth), naast de gegevens die volgens de registratiewet sowieso al vereist zijn. Om uw e-mailadres te verifiëren, ontvangt u een "double opt-in" e-mail waarin u actief moet instemmen met het ontvangen van de digitale gastenkaart door op een bevestigingslink te klikken. Pas dan wordt uw e-mailadres definitief opgeslagen op de servers van AVS Allg. Verwaltungs- u. Service GmbH. U ontvangt nu weer een e-mail met uw persoonlijke digitale gastenkaart.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door rechtstreeks contact met ons op te nemen. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Sluiting van een contract voor de verwerking van gegevens in opdracht
Wij hebben met AVS Allg. Verwaltungs- u. Service GmbH een contract voor de verwerking van gegevens in opdracht afgesloten en voldoen aan de strenge eisen van de Duitse autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming.

1
Beste gasten!
Wij beantwoorden uw vragen over het Schmallenberg Sauerland en de vakantieregio Eslohe graag via Whatsapp tijdens onze openingstijden. Met een klik op het symbool rechtsonder bent u al een stap dichter bij uw ontspannende vakantie.