Laatst bijgewerkt: 13.07.2020 - 10:28 uur Actuele informatie over het Coronavirus

Informatie, tips en links voor verhuurders

Beste gastheren in het Schmallenberger Sauerland en de vakantieregio Eslohe

de huidige ontwikkelingen vragen veel van ons allemaal. Om de infectieketens zoveel mogelijk te onderbreken, zijn er talrijke beperkingen in het openbare leven en in al onze vrije tijd nodig. Dit gaat natuurlijk gepaard met grote economische uitdagingen. Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden, hebben we hieronder wat informatie verzameld die u hopelijk zal helpen om de corona-epidemie aan te pakken. Wij hebben deze informatie naar eer en geweten samengesteld - ze beweert niet volledig te zijn! Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via telefoon 02972/97400 of per e-mail: info@schmallenberger-sauerland.de. Ons team is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 15 uur.


Huidige regelgevingssituatiede stad Schmallenberg

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland hat seine Reisewarnung auf die Provinzen Nordholland (Noord-Holland) und Südholland (Zuid-Holland), Stand 17.09.2020. Damit ist ganz unmittelbar auch der Reiseverkehr vieler unserer niederländischen Gäste ins Sauerland stark eingeschränkt.

Hier die aktuellen Infos:

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat folgende Bestimmungen für Reisende aus Risikogebieten erlassen, die in NRW gelten:

 • Wer aus einem Risikogebiet nach NRW einreist (bzw. sich in den 14 Tagen vor der Einreise dort aufgehalten hat), muss sich umgehend und auf direktem Weg in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben. Es ist den Personen nicht erlaubt, das Haus oder die Wohnung zu verlassen oder Besuch von Personen zu bekommen, die nicht zu dem Hausstand gehören.
 • Eine Befreiung von der Quarantänepflicht ist möglich, wenn ein so genannter PCR-Test auf SARS-CoV-2 durchgeführt und nachweislich negativ ausgefallen ist. Der Test muss maximal 48 Stunden vor der Einreise durchgeführt worden sein.
 • Diese Auflagen gelten somit auch für niederländische Reisende, die in den Risikogebieten wohnen oder sich 14 Tage vor ihrer Einreise nach NRW in einem der Risikogebiete aufgehalten haben.  
 • Die Personen sind verpflichtet, sich bei dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden (telefonisch oder per E-Mail) und dieses über ihren Aufenthalt in einem Risikogebiet zu informieren.
 • Wer sich erst nach der Einreise testen lassen will, muss dazu das zuständige Gesundheitsamt kontaktieren und in Quarantäne bleiben, bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Für niederländische Gäste wird dies vermutlich nur im Rahmen von Wohneigentum und nicht in Beherbergungsbetrieben (inkl. Campingplätzen) möglich sein.
 • Die Pflicht zur Quarantäne gilt nicht für Personen, die sich auf der Durchreise befinden. Diese dürfen jedoch nicht in NRW übernachten und müssen NRW direkt verlassen.

Der zuständigen Landkreis ist unter folgender Hotline zu erreichen, dort werden allgemeine Fragen zum Corona-Virus beantwortet:

 • Hochsauerlandkreis: 0291-942202; Sprechzeiten: Montag-Donnerstag: 08:00-15:30 Uhr, Freitag 08:00-13:00 Uhr

Ergänzende Bestimmungen seitens des Hochsauerlandkreises bzw. Vorgaben für Gäste in Kommunen des Hochsauerlandkreises:

 • Einreisende zu touristischen Zwecken aus Risikogebieten müssen bei der Einreise einen negativen PCR-Test auf SARS-Covid-2 vorweisen da ansonsten Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken untersagt sind (§ 15 Coronaschutzverordnung). Hierzu zählen Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Campingplätze etc.. Der negative Test darf bei Einreise nicht älter als 48 Stunden sein und muss den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts entsprechen. Siehe https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
 • Das negative Testergebnis auf Corona SARS-CoV-2 ist zusammen mit den Personalien als Kopie an den Hochsauerlandkreis, Gesundheitsamt, Steinstr. 27 in 59872 Meschede zu senden. Oder in digitaler Form an infektionsschutz@hochsauerlandkreis.de (z.B. PDF oder Foto .jpg bzw. .png)
 • Sollten dennoch Symptome auftreten, die auf eine Corona SARS-CoV-2 Erkrankung hindeuten (Fieber, Husten, Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns etc.) ist unverzüglich das Gesundheitsamt unter Telefon-Nr. 0291/94-2202  zu kontaktieren.

Verordening inzake bescherming tegen nieuwe infecties met het coronavirus SARS-CoV-2:

Download: CoronaSchVO

Verordening inzake de bescherming tegen nieuwe infecties met het coronavirus SARS-CoV-2 2 op het gebied van de zorginfrastructuur:

Download: CoronaBetrVO

Download: Bijlage 1 bij de CoronaBetrVO

Download: Bijlage 2 bij de CoronaBetrVO

Verordening inzake bescherming tegen herinfectie met het coronavirus SARS-CoV-2 met betrekking tot personen die het land binnenkomen en verlaten:

Download: CoronaIntroductieVO


Decreten van de federale staatsregering

Bijwerking tot 15.07.2020

Bijgewerkte versie van de Corona-beschermingsverordening, ook de bijlage "Hygiëne- en infectiebeschermingsnormen".

Corona-beschermingsverordening in de versie van 15.07.2020

Corona-beschermingsverordening met betrekking tot inreis- en retourreizigers in de versie van 07.07.2020

Bijwerking tot 12.06.2020

Bijgewerkte versie van de Corona-beschermingsverordening, ook de bijlage "Hygiëne- en infectiebeschermingsnormen".

Corona-beschermingsverordening in de versie van 15.06.2020

Bijlage bij de hygiëne- en infectiebeschermingsnormen in de versie van 15.06.2020

Bijwerking tot 28.05.2020

Bijgewerkte versie van de Corona-beschermingsverordening:

Corona-beschermingsverordening in de versie van 28.05.2020

Bijwerking tot 22.05.2020

Bijgewerkte versie van de Corona-beschermingsverordening, ook de bijlage "Hygiëne- en infectiebeschermingsnormen".

Corona-beschermingsverordening in de versie van 21.05.2020

Bijlage bij de normen voor hygiëne en infectiebescherming in de versie van 21.05.2020

Bijwerking vanaf 16.05.2020

De nieuwe Corona-beschermingsverordening en de bijlagen over hygiëne- en infectiebeschermingsnormen bevatten belangrijke voorschriften voor alle toeristische en horecabedrijven.

Corona-beschermingsverordening in de versie van 16.05.2020

Bijlage over hygiëne- en infectiebeschermingsnormen van 16.05.2020

Update voor 09.05.2020

Essentiële onderdelen van de verordening die geldig zijn vanaf 11.05.2020:

Catering
(1) De exploitatie van restaurants, cateringbedrijven, cafés, bars, snackbars, (ijs)cafés, refters en kantines die voor het publiek toegankelijk zijn en andere foodservicebedrijven moet voldoen aan de in de bijlage bij deze verordening vastgestelde normen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Alleen personen die behoren tot de in § 1, lid 2, genoemde groepen (gezinnen, twee huisgemeenschappen, enz.) mogen samen aan dezelfde tafel zitten.
(2) Kantines die niet toegankelijk zijn voor het publiek (met uitzondering van universiteitskantines) en kantines van bedrijven, overheden en (opleidings)onderwijsinstellingen (inclusief scholen in de zin van § 1 lid 1 van de Corona Zorgverordening) kunnen in afwijking van lid 1 worden geëxploiteerd ten behoeve van de zorg voor werknemers en gebruikers van de instelling, mits passende voorzorgsmaatregelen worden genomen om de hygiëne te waarborgen, de toegang te controleren en een minimumafstand van 1,5 meter tussen personen (ook in de wachtrij) te garanderen.
(3) De in het eerste en tweede lid bedoelde horecabedrijven kunnen onder de in het derde lid genoemde voorwaarden ruimten voor evenementen en bijeenkomsten ter beschikking stellen.

Accommodatie, conferenties, toerisme
(1) In hotels, pensions, jeugdherbergen en soortgelijke logiesverstrekkende bedrijven is overnachting voor toeristische doeleinden tot en met 17 mei 2020 verboden; na die datum is het verboden voor personen die niet in Duitsland wonen.
(2) Overnachting in vakantiewoningen, vakantiehuizen en op campings voor toeristische doeleinden is verboden voor personen die niet in Duitsland wonen. Het verbod volgens zin 1 is niet van toepassing op het gebruik van permanent gehuurde of in eigendom zijnde onroerende goederen en van permanent geparkeerde caravans, stacaravans, enz. uitsluitend door de personen die gerechtigd zijn deze te gebruiken.
(3) De in de bijlage bij deze verordening vastgestelde normen inzake hygiëne en bescherming tegen infectie moeten in acht worden genomen bij de huisvesting van de gasten, bij de catering en bij de exploitatie van de gemeenschappelijke voorzieningen op de campings, enz.
(4) Reizen per bus is verboden.

 

Regeling in de versie die geldig is vanaf 11.05.2020...

Bijlage Hygiëne- en infectiebeschermingsnormen...

Bijwerking vanaf 07.05.2020

Vanaf 11 mei zou het weer mogelijk moeten zijn:

 • Gastronomische aanbiedingen in restaurants, zolang de naleving van de afstandsverplichting in de binnen- en/of buitenruimte is gegarandeerd en er sprake is van een infectiebeschermings- en hygiëneconcept door de bedrijven. Buffetaanbiedingen
  met open eten zijn niet toegestaan.
 • Toeristisch gebruik en verblijf in vakantieappartementen, vakantiewoningen en op campings (met behoud van de contactbeperkingen).
 • Opening van recreatieparken, excursieboten (met een hygiëneconcept), VVV-kantoren, fiets- en bootverhuur.

Voor Hemelvaartsdag worden de hotels ook weer geopend voor toeristen. Hiervoor gelden strenge voorwaarden, analoog aan de gastronomie met een verplicht hygiënebeschermingsconcept en de garantie van afstandsregelingen en contactbeperkingen.

De gedetailleerde specificaties en voorschriften zijn nog in behandeling en worden momenteel voorbereid.

Opmerkingen en suggesties

Gewijzigde diensten van de Schmallenberger Sauerland Card

Let op de gewijzigde diensten van de Schmallenberger Sauerland Card.

Infoblad: Diensten vanaf 08.06.2020...

TOMAS-boekingssysteem

Rapporteer "vrije" capaciteiten

Vergeet niet om uw capaciteiten in het TOMAS-systeem weer vrij te geven.

TOMAS-vragen

Voor alle actuele vragen over het TOMAS-systeem kunt u contact opnemen met mevrouw Wulf ! U kunt haar bereiken onder telefoon 02972 / 974021 of per mail naar wulf@schmallenberger-sauerland.de.

voor kleine en middelgrote ondernemingen

Overbruggingshulp

Het doel van dit steunprogramma is om het bestaan van kleine en middelgrote ondernemingen die direct of indirect worden getroffen door de omstandigheden of sluitingen in verband met Corona, veilig te stellen door het verlenen van liquiditeitssteun voor de maanden juni tot en met augustus 2020.

Belangrijke punten van overbruggingshulp...

Attentie Legionella!

Spoelwaterleidingen

Het niet gebruiken van gebouwen, bijvoorbeeld vakantiewoningen of hotelkamers, voor een langere periode kan leiden tot vervuiling van de waterleidingen en de vorming van ziektekiemen. Daarom is het vooral in zo'n fase van belang om de drinkwaterleidingen regelmatig en grondig te spoelen. Hiervoor moet de eigenaar van de woning de kraan op het punt dat het verst van de watermeter verwijderd is, aanzetten om de hele leiding door te spoelen als dat mogelijk is. Warm waterleidingen moeten worden gespoeld bij een temperatuur van ten minste 60 °C. Natuurlijk moeten de koudwaterleidingen ook regelmatig worden doorgespoeld om de drinkwaterhygiëne te garanderen.

Hier is een folder van HSK over dit onderwerp:

HSK Health Department folder...

Persbericht van het Viega bedrijf...

Wat is er open?

Wij hebben voor u en de gasten samengesteld welke vrijetijdsbestemmingen op dit moment open zijn.

Openingstijden van de vrijetijdsbestemmingen (vanaf 15.05.20)

Digitale marktplaats

Aankoop van beschermende materialen

Ontsmettingsmaterialen en beschermingsmiddelen zijn vaak nodig. Op de digitale marktplaats kunt u zien welke bedrijven deze accessoires leveren.

Naar de markt voor beschermende materialen...

#bewegen in

Solidariteitsactie

De Duitse reisindustrie heeft de solidariteitscampagne #verschiebdeinereise gelanceerd. Het doel is het uitstellen in plaats van annuleren, zodat de liquiditeit in de bedrijven blijft. Misschien wilt u ook de voorbereide artikelen in de sociale media delen?

Over de DRV campagne...


Links naar autoriteiten en instellingenEr moet actie worden ondernomen

Maak een plan voor de crisis en tegen de gevolgen ervan. Informeer u uitgebreid en maak gebruik van alle beschikbare supportaanbiedingen. De volgende informatieverzameling moet u helpen om de mogelijkheden te vinden die het best bij u passen.

De meeste horecagelegenheden zijn momenteel gesloten of bieden hooguit een leverings- en/of afhaalservice aan. De eerste orde van de dag is dus het verminderen van de vaste kosten. Controleer de volgende mogelijkheden:

 • Praat met uw huisbaas of verhuurder over huur of huurverlaging. Misschien zijn er mogelijkheden voor kostenreductie of -uitstel in wederzijdse zin.
 • Praat met uw energieleveranciers. Misschien kunnen de maandelijkse termijnen die moeten worden betaald, worden verlaagd, aangezien het verbruik dienovereenkomstig is gedaald.
 • Controleer uw maandelijkse vaste kosten met betrekking tot opzegmogelijkheden en mogelijke besparingen.
 • Controleer kooporders die mogelijk moeten worden tegengehouden of uitgesteld.

Verzamel de feiten:

 • Stel ontvangstbewijzen op die kunnen worden gebruikt om het bedrag van de verliezen te documenteren (berichten, reserveringen, enz.)
 • Maak een prognose van het te verwachten omzetverlies in de komende maanden.

Bedrijfsonderbrekingsverzekering

Lopende kosten in uw bedrijf kunnen mogelijk worden gedekt door uw verzekering. Zo zouden bijvoorbeeld huur, rente, salarissen, enz. inbegrepen zijn. De winstderving kan ook door de verzekering worden gedekt. Voordat u dit doet, moet u echter eerst controleren wat er in de polis staat. Alleen als u een uitgebreide noodverzekering heeft die expliciet verliezen als gevolg van pandemieën of epidemieën omvat, wordt de dekking van kracht.

Het is het beste om eerst uw polissen te controleren en contact op te nemen met uw verzekeringsmakelaar.

Schadevergoeding op grond van de Wet op de infectiebescherming

De door de overheid bevolen bedrijfssluitingen, die als maatregelen "ter bestrijding van overdraagbare ziekten" worden geclassificeerd, leiden niet tot schadeclaims op grond van de wet op de infectiebescherming (IfSG). Schadeclaims kunnen alleen ontstaan als uw bedrijf direct wordt getroffen en op basis van een officieel besluit in quarantaine is geplaatst.

Het Landschaftsverband Westfalen Lippe (voor de administratieve districten Arnsberg, Detmold en Münster) is verantwoordelijk voor de informatie en toepassingen in dit verband voor onze regio.

De stad Schmallenberg wijst erop dat belastinguitstel of aanpassingen van de voorschotten op de gemeentelijke belastingen tijdig bij de administratie moeten worden aangevraagd. Let op de brief van het stadsbestuur, die u via onderstaande link kunt downloaden.

Informatiebrief Liquiditeitsborging Accommodatievoorzieningen...

Het Bondsministerie van Financiën heeft uitgebreide fiscale steun mogelijk gemaakt. U kunt het beste uw eigen belastingadviseur hebben die de mogelijkheden kent, of de verantwoordelijke belastingdienst helpt u op verzoek. De mogelijkheden die kunnen worden toegepast:

 • Belastingbetalingen zijn renteloos.
 • Voorschotten kunnen worden aangepast.
 • Handhavingsmaatregelen worden opgeschort.

Overzicht van het Bondsministerie van Financiën...

Aanvraag voor belastingaftrek bij de belastingdienst van NRW...

Kortetermijnwerk

De voorwaarden voor de toekenning van arbeidstijdverkorting zijn aanzienlijk versoepeld. Uiteraard worden deze alleen toegekend aan bedrijven die door de Corona-crisis aanzienlijke arbeidsverliezen hebben geleden. De vereenvoudigde voorwaarden zijn van toepassing vanaf 01.04.2020, in eerste instantie tot 31.12.2021. Er is veel goed voorbereide informatie over de toepassing en het rechtskader:

Informatieverzameling van de DEHOGA over werktijdverkorting...

FAQ van het federaal arbeidsbureau over arbeidstijdverkorting...

Basisveiligheid voor zelfstandigen

Wie een beroep doet op een basisuitkering voor zelfstandigen hoeft zijn werkzaamheden als zelfstandige of freelancer niet op te geven. In tegenstelling tot de sociale bijstand wordt de basisinkomenssteun voor zelfstandigen meestal voor een periode van twaalf maanden toegekend. Om te kunnen solliciteren moeten alle financiële aspecten van uw eigen bedrijf worden toegelicht.

FAQ van het federaal arbeidsbureau over basisinkomenssteun...

Vanaf vrijdag 27.03.2020 kunnen aanvragen voor steun aan het noodhulpprogramma van de staat NRW worden ingediend. Het NRW-programma biedt onmiddellijke ondersteuning, met name voor zelfstandige ondernemers en micro-ondernemingen, naast het reeds gelanceerde federale programma. Aanvragen kunnen alleen elektronisch worden ingediend.

Aan het noodhulpprogramma NRW...

Er zijn verschillende publieke financieringsmogelijkheden voor bedrijven om liquiditeitsknelpunten te overbruggen. Het is belangrijk om hier zo vroeg mogelijk voor te zorgen om alle mogelijkheden te onderzoeken. Uw eigen huisbank is ook uw aanspreekpunt voor individuele financieringsoplossingen.

KfW-leningen

Voor zover uw bedrijf pas op 31.12.2019 in financiële moeilijkheden verkeert, zijn er verschillende financieringsmogelijkheden bij de KfW. de leningen worden afgehandeld door de betreffende huisbank.

Overzicht KfW Corona Aid...

Staatsgaranties

De betreffende huisbank krijgt staatsgaranties waarmee de huisbank werkkapitaalleningen kan afsluiten. Express garanties binnen 72 uur zijn ook mogelijk.

Naar de Bürgschaftsbank NRW...

Aandelenkapitaal Mikromezzaninfonds-Duitsland

Dit fonds is alleen beschikbaar in NRW en is een mix van eigen en vreemd vermogen en draagt bij aan de versterking van uw economische eigen vermogensbasis.

Over de participatiemaatschappij NRW...


Voor bedrijven die insolvent dreigen te worden, werkt het Bondsministerie van Justitie en Consumentenbescherming momenteel aan een wettelijke regeling om de verplichting tot het indienen van een insolventieaanvraag op te schorten. Deze verordening is bedoeld om bedrijven te beschermen die in financiële moeilijkheden komen als gevolg van de Corona-epidemie.

GEMA

Voor licentiehouders worden alle maand-, kwartaal- en jaarcontracten geschorst voor de periode waarin zij hun activiteiten moeten afsluiten als gevolg van officiële orders om de verspreiding van de pandemie in te dammen. Gedurende deze periode zijn de GEMA royalty's niet verschuldigd. Voor de periode van sluiting worden aan de licentiehouder geen royalty's van GEMA in rekening gebracht. Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020.

Meer informatie...

Telecommunicatie

Telekom en Vodafone bieden gedurende enkele maanden verschillende diensten gratis aan, bijvoorbeeld Office 365 of een online conferentiesysteem.

Naar het overzicht van Telekom...

Overzicht Vodafone...

Annulering van evenementen

De evenementenkalender wordt voortdurend bijgewerkt!

Op dit moment worden alle publieke evenementen geannuleerd of uitgesteld. We werken onze evenementenkalender voortdurend bij. Als u op de hoogte bent van gebeurtenissen die zijn geannuleerd maar nog steeds in de kalender voorkomen, stuur dan een kort bericht naar schulte@schmallenberger-sauerland.de. Hartelijk dank!

Naar de huidige evenementenkalender...


Verzamelen van informatie

Belangrijke links, folders, brochures en branche-informatie


Onder de volgende knop vindt u ideeën en suggesties voor de optimale bescherming van gasten en medewerkers - dit zijn geen bindende voorschriften, maar aanbevelingen voor actie en ideeën:

Over de maatregelen...

Huidige beoordeling en juridische evaluatie van de DTV over de huidige ontwikkelingen:

DTV - Vragen en antwoorden...

Kan een vakantiegast de boeking van een vakantieverblijf gratis annuleren? Regels van goede wil en weigering van boekingsaanvragen. Twee pagina's met vragen en antwoorden van de Duitse Vereniging voor Toerisme.

Informatieblad annuleringen vanaf 11.03.2020...

De dwif kijkt naar de toekomst en geeft nuttige feiten over de huidige situatie en de "time after".

Naar het coronakompas van de dwif...

Gebruik je tijd voor verdere opleiding...

Op dit moment hebben de gastheren of hun medewerkers misschien wat tijd vrij, die u kunt gebruiken voor uw eigen verdere opleiding. We hebben toeristische en regionale aanbiedingen samengesteld:

Webinars over het actuele onderwerp van de corona-crisis op de DSFT Berlijn...

Online seminars van de DTV...

Woonkameruniversiteit van de Fachhochschule Südwestfalen...

De Duitse sociale ongevallenverzekering (DGUV) vat alle belangrijke informatie en checklists over het coronavirus samen op een speciale pagina:

Naar de informatiepagina van het DGUV...

De Duitse federatie van vakbonden heeft een aantal vragen en antwoorden samengevat:

Over de informatie...

De Westfalenpost schreef op 16.03:

Als de school of het kinderdagverblijf sluit, kan ik dan thuis blijven om voor het kind te zorgen?
Ouders moeten eerst alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat hun kinderen elders worden opgevangen. Dit kan bijvoorbeeld door te zorgen voor de andere ouder. Als dit niet mogelijk is, doet het federale ministerie van Arbeid een beroep op alle werkgevers om met de betrokken werknemers pragmatische oplossingen overeen te komen - bijvoorbeeld door thuis te werken, overuren te verminderen, verlof op te nemen of min-uren op te bouwen die later kunnen worden vrijgemaakt. In principe kan een werkgever de thuiszorg niet verbieden.

Wie betaalt mijn salaris als ik geen zorg kan vinden?
Als de school gesloten is vanwege de coronaviruspandemie, het kind gezond is en er geen andere mogelijkheid is om het kind op te vangen, is het een persoonlijke preventie buiten uw schuld om. Ouders moeten hun zorgplicht vervullen. Als de collectieve of arbeidsovereenkomst van de ouders dit niet uitsluit, moet de werkgever gedurende enkele dagen loon of salaris doorbetalen. "Ouders mogen echter niet hopen dat ze meer dan twee of drie dagen loon krijgen", zegt de Frankfurtse arbeidsjurist Eva Wißler. Als scholen of kinderdagverblijven voor langere tijd gesloten blijven, is er echter geen wettelijk recht op betaald verlof. Ouders die voor hun kinderen moeten zorgen, hebben dus ook geen recht op salaris.

Wat geldt er als mijn kind ziek is?
Deze zaak wordt geregeld door het sociaal recht. Ouders hebben een wettelijk recht op beperkt verlof om voor hun zieke kinderen te zorgen. Tot tien dagen per ouder kunnen ze afwezig zijn voor betaalde zorg. Alleenstaande ouders hebben recht op maximaal 20 dagen.

Kan ik mijn kind meenemen naar het werk?
U mag uw kind alleen meenemen naar het werk met de uitdrukkelijke toestemming van uw werkgever.

Heb ik het recht om thuis te werken?
Er is geen wettelijk recht op een thuiskantoor in Duitsland. Werknemers kunnen dit echter wel met hun werkgever afspreken. In dit verband adviseert deskundige Wißler om met de werkgever te praten: "Nu zijn solidariteit en constructieve afspraken nodig De angst voor een besmetting met het virus alleen is niet voldoende als reden om thuis te werken. Dit maakt deel uit van het algemene levensrisico, verklaart de Duitse federatie van vakbonden.

Wie betaalt er als ik ziek word met Covid-19 of in quarantaine ben?
Als je ziek wordt, heb je het gebruikelijke recht op doorbetaling van je salaris. Voor de eerste zes weken wordt het toegekend ten belope van de winstderving. Vanaf het begin van de zevende week wordt het betaald op het niveau van het ziekengeld. Zelfs als quarantaine wordt bevolen, blijft de werknemer zijn of haar salaris ontvangen.

Kan de werkgever me dwingen om een thuiskantoor te gebruiken?
Als werkgevers een redelijk vermoeden hebben dat ze ziek zijn, kunnen ze werknemers naar huis sturen - om de rest van het personeel te beschermen. In dit geval mogen ze geen huiswerk eisen. Het salaris wordt doorbetaald zoals in een echt geval van ziekte. Een opdracht om vanuit huis te werken is niet toegestaan als er toch geen afspraak is gemaakt met het thuiskantoor.

Moet ik een infectie in mijn omgeving melden bij mijn werkgever?
In principe hoeft de werkgever niet te worden geïnformeerd. In het geval van een epidemie is de situatie anders, omdat de gezondheidsautoriteiten door de artsen op de hoogte worden gesteld van infecties en vervolgens een quarantaine kunnen opleggen, die zich bijvoorbeeld ook tot het bedrijf kan uitstrekken.

Wat gebeurt er als het bedrijf sluit of gesloten wordt?
Als een bedrijf sluit om zijn werknemers te beschermen, draagt het bedrijf het financiële risico. Werknemers blijven hun salaris ontvangen, mits ze fit en bereid zijn om te werken. Als het bedrijf op verzoek van de verantwoordelijke gezondheidsautoriteiten wordt gesloten, gelden de algemene schadevergoedingsvoorschriften volgens § 56 van de wet op de infectiebescherming. De compensatie wordt berekend op basis van de winstderving. De uitgekeerde bedragen worden op aanvraag aan de werkgever terugbetaald.

Wat krijgen de zelfstandigen?
Volgens de Wet op de infectiebescherming ontvangen zelfstandigen en freelancers een vergoeding voor het verlies van inkomsten als ze niet meer kunnen werken als gevolg van de virusziekte. Volgens het Bondsministerie van Volksgezondheid baseert de overheid zich hierbij op de winst die in de belastingaanslag van het voorgaande kalenderjaar is vastgesteld.

Vragen, antwoorden en verklarende video's:

Ter informatie...

Informatieverzameling van de IHK Arnsberg met nuttige antwoorden op veelgestelde vragen van werkgevers.

Over de informatie...

Klik op onderstaande knop voor informatie over de kans op infectie in zwembaden en sauna's.

Daarover...